Daily Archive: Styczeń 4, 2018

KArmnik

KONKURS PTASIA STOŁÓWKA – WYNIKI

21 grudnia 2017 w Przedszkolu odbyło się rozstrzygnięcie konkursu pt. „Ptasia stołówka – karmnik dla ptaków”. Celami konkursu było: kształcenie postaw proekologicznych; uwrażliwienie dzieci na dokarmianie ptaków zimą; poznanie ptaków, które odwiedzają zimą karmnik oraz sposób w jaki się odżywiają; rozwijanie wyobraźni przestrzennej i sprawności manualnej; zacieśnianie więzi emocjonalnych z rodzicami; przeżywanie  radości  ze wspólnie wykonanej pracy. Organizatorem konkursu była Klaudia Koch. Skierowany był do dzieci w wieku 3-6 lat ze wszystkich grup. Prace można było składać od...