Aktywna tablica

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej uczestniczy w roku szkolnym 2018/2019 w programie rządowym AKTYWNA TABLICA dzięki uczestnictwu w tym programie szkoła pozyskała nowoczesne pomoce dydaktyczne w postaci dwóch tablic jedna z nich mobilna, którą możemy wykorzystać w innych pomieszczeniach.

Celem tego programu jest zapewnienie szkole niezbędnej infrastruktury oraz rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK).

Tablice multimedialne, które posiadamy są i będą wykorzystane na różnych przedmiotach zarówno w edukacji wczesnoszkolnej jak i w klasach IV-VIII.

Tablice wykorzystywane będą również do prezentacji filmów edukacyjnych oraz przygotowywanych przez nauczycieli i uczniów prezentacji, ćwiczeń multimedialnych jako forma utrwalenia już zdobytej wiedzy i umiejętności.

Zajęcia lekcyjne wzbogacone zostaną o treści i ćwiczenia zawarte w multibookach i e-podręcznikach, które przedstawione są w atrakcyjny sposób, co bezpośrednio wpływają na zainteresowanie uczniów.

Mamy nadzieję, że lekcje staną się dla uczniów jeszcze bardziej atrakcyjne.

Za pomocą tych urządzeń nauczyciele mogą rozpowszechniać swoje innowacje pedagogiczne                z wykorzystaniem nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych i metodycznych, a tym samym poprawić jakość pracy szkoły.

DrukowanieHarmonogram działań w programie

Plan działań w programie

 

Spotkanie zespołu działań w zakresie zastosowania TIK w ramach programu Aktywna Tablica

10.10.2018 r. godz. 14.00 odbyło się spotkanie zespołu w celu zastosowania TIK w ramach programu Aktywna Tablica w naszej szkole.

Uczestnicy zespołu:

Stanisława Bartecka – koordynator
Edyta Ostrowska – członek
Iwona Włodarczyk – członek
Aleksandra Prus-Pazera – członek

Przebieg spotkania:

Określenie harmonogramu działań w zakresie programu Aktywna Tablica. zał.3
Określenie planu działań w programie Aktywna Tablica  zał. nr 4
Ustalenie Szkolnego Kodeksu TIK zał. nr 5
Ustalenie spotkania z sąsiednią szkołą do współpracy w międzyszkolnej sieci szkół.

Spotkanie koordynatorów działań w zakresie zastosowania TIK w ramach programu Aktywna Tablica.

23.10.2018 r. godz. 14.20 odbyło się spotkanie koordynatorów w celu ustalenia współpracy między szkołami.

Uczestnicy:

mgr Jolanta Osińska-Korczak SP w Sulmierzycach
mgr Stanisława Bartecka SP w Bogumiłowicach

Przebieg spotkania

Wymiana kontaktów do współpracy
Określenie harmonogramu do lekcji otwartych i sposobu ich dokumentowania
Ustalenie sposobu wymiany doświadczeń w warunkach współpracy międzyszkolnej sieci szkół
Wymiana informacji na temat kompetencji i szkoleń z zakresu stosowania TIK w nauczaniu

 

Zał. Nr 5

                                        Szkolny Kodeks TIK
1. Technologię Informatyczno-Komunikacyjną (TIK) wykorzystujemy na
lekcjach, zajęciach pozalekcyjnych oraz w domu.
2. Z zasobów TIK korzystamy rozsądnie, krytycznie i bezpiecznie, przestrzegając
praw autorskich.
3. Dostęp do nieodpowiednich i niebezpiecznych treści jest
zablokowany odpowiednim oprogramowaniem.
4. Uczniowie i nauczyciele nie mogą zmieniać legalnego oprogramowania
zainstalowanego w urządzeniach ani go modyfikować.
5. Informacje uzyskane z sieci konfrontujemy z wiadomościami z innych źródeł
(podręczniki, prasa, itp.).
6. Wykorzystując informacje pochodzące z różnych źródeł zawsze podajemy
skąd pochodzą i kto jest ich autorem.
7. Nie publikujemy w Internecie rzeczy, które mogą wyrządzić krzywdę, sprawić
przykrość innym lub których w przyszłości możemy się wstydzić.
8. Nie fotografujemy, nie nagrywamy osób, które nie wyraziły na to zgody.
9. Pamiętamy, że w sieci nie jesteśmy bezkarni i anonimowi.
10. Nauczyciele i uczniowie wymieniają się adresami stron przy pomocy których
można wspomóc sposób uczenia się.
11.Wymieniamy się doświadczeniami i wzajemnie się uczymy.
12.Korzystamy ze stron zaaprobowanych przez dorosłych – rodziców, opiekunów,
nauczycieli.
13.Wszyscy dbamy o bezpieczeństwo i dobry stan sprzętu TIK (komputery,
laptopy, projektory, tablice interaktywne, aparaty, itp.), a także o
bezpieczeństwo danych osobowych i informacji dotyczących szkoły.
Multimedialne i interaktywne pomoce dydaktyczne
https://kahoot.com/ – tworzenie testów, które można rozwiązywać przy pomocy smartfonów
https://quizizz.com – tworzenie testów, które można rozwiązywać na smartfonach
https://www.plickers.com/ – udzielanie odpowiedzi przy pomocy wydrukowanych kart, zbieranie odpowiedzi za pomocą smartfona
https://spiral.ac – kolejne podejście do testów na smartfonach
http://arflashcards.com/ – nauka alfabetu przy pomocy tabletu/smartfonu (po angielsku)
https://learningapps.org/  – tworzenie interaktywnych gier dla uczniów
https://www.edmodo.com – darmowa platforma e-learningowa
https://code.org/ – nauka programowania dla uczniów w każdym wieku
https://pl.pinterest.com/ – serwis społecznościowy gdzie można znaleźć wiele ciekawych pomysłów np. na lekcje
https://pixabay.com/pl/ – olbrzymi zbiór darmowych grafik i filmów
https://piktochart.com/ – tworzenie materiałów multimedialnych prezentowanych na stronie internetowej
https://www.testportal.pl – tworzenie testów, które uczniowie rozwiązują na komputerach
http://www.scholaris.pl/
http://nowoczesnenauczanie.edu.pl/15-stron-z-grami-i-cwiczeniami-na-tablice-multimedialne/
http://klasoteka.pl/
http://nowoczesnenauczanie.edu.pl/12-najlepszych-stron-z-materialami-do-tablicy-interaktywnej/
https://www.edukator.pl/aplikacje-interaktywne,9445.html
http://www.poissonrouge.com/
https://www.cyfrowynauczyciel.pl/darmowe-zasoby/
http://rafalfraj.blogspot.com/search/label/nauczyciel
http://learningapps.org/
KONSPEKT LEKCJI Z INFORMATYKI.

KONSPEKTY LEKCJI MATEMATYKI W KLASIE V i VIII.

Pole trapezu pdf

Zastosowanie twierdzenia Pitagorasa w zadaniach praktycznych pdf

 

KONSPEKT LEKCJI TECHNIKI W KLASIE IV.

Rowerem przez skrzyżowanie.pdf

 

KONSPEKT LEKCJI Z CHEMII I BIOLOGII W KLASIE VIII.

Poznajemy wodorotlenki sodu i potasu. pdf

Żeński układ rozrodczy.pdf

 

KONSPEKT Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

konspekt lekcji otwartej w klasie III pdf

lekcja otwarta pdf

 

KONSPEKT LEKCJI Z JĘZYKA POLSKIEGO

 

KONSPEKT LEKCJI Z JĘZYKA POLSKIEGO

konspekt lekcji z języka polskiego pdf