Godziny otwarcia

„Książka, to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem” Kornel Makuszyński

Biblioteka szkolna czynna jest w godzinach:

PONIEDZIAŁEK               9.05 – 13.10

WTOREK                           8.10 – 9.10

     ŚRODA                              8.15 – 10.10;

                                                    12.00 – 13.00

      PIĄTEK                             8.00 – 10.00

bib