Godziny otwarcia

„Książka, to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem” Kornel Makuszyński

Biblioteka szkolna czynna jest w godzinach:

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
930- 1130
845 – 945 845 – 945 845 – 945
845 – 945
1o30  - 1230 1030 – 1230

 

bib