Samorząd

sam
OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU:

Edyta Ostrowska

Aneta Głowacka – Garus

Samorząd Uczniowski stanowią wszyscy uczniowie naszej szkoły

Celem działania samorządu jest:

* uczenie się demokratycznych form współżycia
* kształtowanie pozytywnych postaw społecznych
* uczenie się odpowiedzialności, tolerancji

 

samorzad 3

 PRZEWODNICZĄCY

Łukasz Nowakowski

ZAST. PRZEWODNICZĄCEGO

Zuzanna Borysiewicz

SEKRETARZ

Katarzyna Kowalska

SKARBNIK

Julia Bistuła