Samorząd

sam
OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU:

Angelika Błasiak

          Longina Jackowska

Samorząd Uczniowski stanowią wszyscy uczniowie naszej szkoły

Celem działania samorządu jest:

* uczenie się demokratycznych form współżycia
* kształtowanie pozytywnych postaw społecznych
* uczenie się odpowiedzialności, tolerancji

 

samorzad 3

 PRZEWODNICZĄCY

Łukasz Nowakowski

ZAST. PRZEWODNICZĄCEGO

Wiktor Włodarczyk

SEKRETARZ

Konrad Kluczny