Przedmioty

Język polski  mgr Aneta Głowacka-Garus; mgr Edyta Ostrowskamgr Justyna Kubiak
Historia      mgr Aneta Głowacka-Garus
Język angielski mgr Marzena Mielczarek; mgr Gabriela Najgebaurmgr Angelika Błasiak
Język niemiecki mgr Agnieszka Maciaszek
Przyroda mgr Małgorzata Podolska
Matematyka  mgr Joanna Torchała
Technika
mgr Longina Jackowska
Informatyka mgr Stanisława Bartecka
Plastyka mgr  Danuta Antczak
Muzyka  mgr Paweł Mielczarek
Religia mgr Longina Jackowska
Wychowanie fizyczne mgr Edyta Ostrowska; mgr Stanisława Bartecka
Biologia mgr Krystyna Szwed
Chemia mgr Krystyna Szwed
Geografia mgr Anna Bęczkowska
Fizyka mgr Grzegorz Krystaszek
Wiedza o społeczeństwie mgr Aneta Górazda
Doradztwo zawodowe mgr Aleksandra Prus – Pazera
Nauczanie zintegrowane mgr Małgorzata Podolskamgr Anna Bujaczmgr Katarzyna Januszkiewicz