Przedmioty

język polski  mgr Aneta Głowacka-Garus; mgr Edyta Ostrowska
historia      mgr Aneta Głowacka-Garus
język angielski mgr Angelika Błasiak; mgr Gabriela Najgebaur
język niemiecki mgr Agnieszka Maciaszek
przyroda mgr Joanna Torchała ; mgr Małgorzata Podolska
matematyka  mgr Joanna Torchała
zajęcia techniczne   mgr Stanisława Bartecka
zajęcia komputerowe mgr Stanisława Bartecka
plastyka mgr  Danuta Antczak
muzyka  mgr Paweł Mielczarek
religia mgr Longina Jackowska
wychowanie fizyczne mgr Edyta Ostrowska; mgr Stanisława Bartecka
biologia mgr Krystyna Szwed
chemia mgr Krystyna Szwed
geografia mgr Anna Bęczkowska
fizyka mgr Grzegorz Krystaszek