Przedmioty

 Język polski  mgr Aneta Głowacka-Garus; mgr Edyta Ostrowska mgr Justyna Kubiak
Historia      mgr Aneta Głowacka-Garus
Język angielski mgr Marzena Mielczarek; mgr Gabriela Najgebaur mgr Angelika Błasiak
Język niemiecki mgr Agnieszka Maciaszek
Przyroda mgr Małgorzata Podolska
Matematyka  mgr Joanna Torchała mgr Nina Iwan
Technika
mgr Joanna Torchała
Informatyka mgr Stanisława Bartecka
Plastyka mgr  Martyna Radecka
Muzyka  mgr Paweł Mielczarek
Religia mgr Longina Jackowska
Wychowanie fizyczne mgr Edyta Ostrowska; mgr Stanisława Bartecka
Biologia mgr Krystyna Szwed
Chemia mgr Krystyna Szwed
Geografia mgr Anna Bęczkowska
Fizyka mgr Grzegorz Krystaszek
Wiedza o społeczeństwie mgr Aneta Górazda
Doradztwo zawodowe mgr Aleksandra Prus – Pazera
Nauczanie zintegrowane mgr Małgorzata Podolska mgr Anna Bujacz

mgr Katarzyna Januszkiewicz