Przedmioty

Język polski  mgr Aneta Głowacka-Garus;

mgr Edyta Ostrowska

mgr Justyna Kubiak

Historia      mgr Aneta Głowacka-Garus
Język angielski mgr Marzena Mielczarek;

mgr Gabriela Najgebaur

Język niemiecki mgr Agnieszka Maciaszek
Przyroda mgr Joanna Torchała ;

mgr Małgorzata Podolska

Matematyka  mgr Joanna Torchała
Technika
mgr Longina Jackowska
Informatyka mgr Stanisława Bartecka
Plastyka mgr  Agnieszka Zięba
Muzyka  mgr Paweł Mielczarek
Religia mgr Longina Jackowska
Wychowanie fizyczne mgr Edyta Ostrowska;

mgr Stanisława Bartecka

Biologia mgr Krystyna Szwed
Chemia mgr Krystyna Szwed
Geografia mgr Anna Bęczkowska
Fizyka mgr Grzegorz Krystaszek
Wiedza o społeczeństwie mgr Aneta Górazda
Doradztwo zawodowe mgr Aleksandra Prus – Pazera
Nauczanie zintegrowane mgr Małgorzata Podolska

mgr Anna Bujacz

mgr Katarzyna Januszkiewicz