Wychowawcy

wychowawcy

mgr Anna Bujacz klasa I
mgr Katarzyna Januszkiewicz klasa II
mgr Iwona Piela
klasa III
mgr  Angelika Błasiak
klasa IV
mgr Aneta Głowacka-Garus
klasa V
mgr Edyta Ostrowska
klasa VI
mgr  Joanna Torchała
klasa VII