Wychowawcy

wychowawcy

mgr Małgorzata Podolska
klasa I
mgr Anna Bujacz
klasa II
mgr Katarzyna Januszkiewicz
klasa III
mgr  Justyna Kubiak
klasa IV
mgr Angelika Błasiak
klasa V
mgr Aneta Głowacka-Garus
klasa VI
mgr  Edyta Ostrowska
klasa VII
mgr Joanna Torchała klasa VIII