Category:

Nabór Gimnazjum Sulmierzyce

Gimnazjum w Sulmierzycach prowadzi nabór uczniów do klasy I na rok szkolny 2015/2016 W terminie do 31.03.2015r. należy złożyć w sekretariacie Gimnazjum następujące dokumenty: 1. wniosek o przyjęcie dziecka do gimnazjum 2. skrócony odpis aktu urodzenia lub poświadczoną przez dyrektora kopię   Pozostałe dokumenty tzn.: 1. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub poświadczoną kopię 2. zaświadczenie OKE o wyniku sprawdzianu po Szkole Podstawowej lub poświadczoną kopię 3. jedno zdjęcie o wymiarach 30x 42 mm ( do...

REKRUTACJA PRZEDSZKOLE

Przedszkole w Bogumiłowicach zaprasza wszystkich maluchów Szanowni Rodzice W dniach od 1 marca 2015r. – 30 marca 2015r. odbywa się rekrutacja dzieci na nowy rok szkolny 2015/2016. W tych dniach Rodzice składają wnioski do przedszkola. Z dniem 1 września 2015r. na wniosek rodziców edukację przedszkolną mogą rozpocząć dzieci trzy i czteroletnie (rok urodzenia 2012-2011) a w szczególnie uzasadnionych przypadkach dzieci, które ukończyły 2,5 roku. Dzieci – 5 letnie ( rok urodzenia 2010) W roku szkolnym...

Poranek z bajkami

17.02.2015r. był dniem wyjątkowym, oczekiwanym przez grupę Biedronek. Grupa Starszaków odwiedziła Gminna Bibliotekę w Sulmierzycach. W bibliotece dzieci otrzymały wyjątkowy list od Jasia i Małgosi, który zaprosił dzieci do przygody. Dzieci musiały pokonać wiele przeszkód w drodze do do bajki  „Jaś i Małgosia”. Z ogromnym zainteresowaniem słuchały o przygodach małych bohaterów. Z własnoręcznie ozdobionych ciasteczek zbudowały chatkę  Baby Jagi.Tematyka bajki umocniła w dzieciach takie wartości jak wzajemna pomoc i dobroć. Dzień ten dostarczył przedszkolakom moc...

Zimowe szaleństwo

Podczas ferii zimowych uczniowie klas IV-VI naszej szkoły skorzystali z możliwości nauki jazdy na nartach,  zorganizowanej przez Gminę Sulmierzyce na stoku narciarskim na górze Kamieńsk.  Nauka jazdy na nartach cieszyła się dużym zainteresowaniem. Zajęcia, odbywały się zarówno w pierwszym, jak i w drugim tygodniu ferii  pod nadzorem instruktorów narciarstwa. Wszyscy chętni mieli  zapewniony odpowiedni sprzęt. Uczniowie, którzy wzięli udział w programie zdobyli umiejętności poprawnej techniki jazdy na nartach oraz poznali zasady bezpiecznego poruszania się na stoku. Ponadto mieli okazję aktywnie...

Poczta walentynkowa

Właśnie wróciliśmy po dwutygodniowej przerwie do szkoły, a tu?!!! Poczta walentynkowa to tradycja w naszej szkole. Od przedszkolaka do starszaka wszyscy obdarowujemy się walentynkami pisanymi na dużych czerwonych sercach. Niektórzy skorzystali z możliwości, by w tym dniu nie być pytanym i przyodziali się w czerwone stroje. Być może dzięki temu uniknęli niekorzystnej oceny. A wszystko to zawdzięczamy naszemu Samorządowi Uczniowskiemu.

Zabawa karnawałowa

W poniedziałek 2 lutego 2015 roku, w pierwszym dniu ferii szkolnych, odbyła się w naszej szkole zabawa karnawałowa z wodzirejem. Zarówno przedszkolaki jak i starsi uczniowie dobrze się bawili.