Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Bogumiłowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej spbogumilowice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015.02.16. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.10.23

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • W filmach nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych.
  • Część plików nie jest dostępna cyfrowo
  • Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
  • „Wirtualny spacer” nie jest dostępny

Oświadczenie sporządzono dnia 2021.03.03.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami!

W zgłoszeniu podaj:

  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail
  • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony … inny – jaki?),
  • Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada p. Justyna Kubiak. Możesz skontaktować się z nią mailowo – spbogumilowice85@gmail.com  lub telefonicznie – 44 684 68 76

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Urzędu Gminy w Sulmierzycach, ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Bogumiłowicach, Bogumiłowice 85, 98-338 Sulmierzyce

Do budynku prowadzą 2 wejścia. Wejście nr1 od ulicy głównej. Schody można wyposażyć w podesty do wjazdu wózków. Wejście nr2  znajduje się od strony placu za budynkiem szkoły, przy sali gimnastycznej (wjazd bramą po prawej stronie od wejścia głównego).

Sekretariat znajduje się po lewej stronie od wejścia nr1 na dolnym korytarzu.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, na korytarzu łączącym główny budynek z salą gimnastyczną.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem tylko po uprzednim zgłoszeniu do sekretariatu szkoły.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Informacje dodatkowe

Szkoła nie posiada aplikacji mobilnych

Wszystkie informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych są dostępne cyfrowo i nie umieszczamy ich ponownie na tej stronie internetowe

 

ZSP Bogumiłowice Raport Dostępności

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Bogumiłowicach Raport Dostępności

Przedszkole w Bogumiłowicach Raport Dostepności

Font Resize
Kontrast