Godziny otwarcia biblioteki

„Książka, to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem” Kornel Makuszyński

Biblioteka szkolna czynna jest w godzinach:

PONIEDZIAŁEK               8.05 – 8.45

                                                    9.40 – 11.55

ŚRODA                                 8.45 – 9.45

                                                   12.45 – 13.45

     CZWARTEK                          11.00 – 11.45;

                                                    12.30 – 13.45

      PIĄTEK                             8.05 – 9.50

                                                      10.45 – 11.30

                                                       12.30 – 13.00

bib