Godziny otwarcia biblioteki

„Książka, to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem” Kornel Makuszyński

Biblioteka szkolna czynna jest w godzinach:

PONIEDZIAŁEK               

10.45 – 14.45

WTOREK                               

10.45 – 11.30

12.45 – 14.00

ŚRODA                                         

11.50 – 14.20

CZWARTEK                                   

12.45 – 14.15;

                                                   

                                                    

bib