Kalendarz roku szkolnego

  1.  Zimowa przerwa świąteczna  23 – 31 grudnia 2019
 2.  Ferie zimowe  13 – 26 stycznia 2020
 3.  Wiosenna przerwa świąteczna  9 – 14 kwietnia 2020
 4.  Egzamin ósmoklasisty (dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych)  21 – 23 kwietnia 2020
5. Święto Pracy 1 maja 2020
6. Dzień Flagi RP 2 maja 2020
7. Święto Konstytucji 3 Maja 3 maja 2020
8. Boże Ciało 11 czerwca 2020
9.  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych  12 czerwca 2020
10. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych  25 czerwca 2020
 11.  Zakończenie roku szkolnego  26 czerwca 2020