KONKURS WIELKANOCNY-PRZEDSZKOLAKI

Przedszkole w Bogumiłowicach,

Grupa Biedronek,zając

ogłasza

Konkurs plastyczno- techniczny

  „W wiosennym

       koszyczku zajączka”

 Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 3-6 lat, uczęszczających do naszego przedszkola

 1. Przewidziana jest pomoc rodziców dzieci
 2. Termin dostarczania prac: do 30.03.2018
 3. Format pracy płaskiej: A3, format pracy przestrzennej: dowolny
 4. Kryteria oceny prac: oryginalność, twórczość, samodzielność wykonania (realny wkład dziecka)
 5. Prace będą oceniane przez jury w składzie:
 • Nauczyciele przedszkola
 • Nauczyciel plastyki
 1. Prace przechodzą na własność placówki
 2. Prace będą wyeksponowane na terenie szkoły w Bogumiłowicach
 3. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikację swojej pracy lub upublicznienie bez roszczeń do praw autorskich
 4. Prace należy dostarczyć do Grupy Biedronek

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 05.04.2018 na stronie placówki oraz tablicy ogłoszeń w placówce

Organizator: mgr Dorota Lorencka

KAŻDA PRACA POWINNA ZAWIERAĆ METRYCZKĘ:

 • Imię i nazwisko dziecka
 • Wiek dziecka

You may also like...

Font Resize
Kontrast