Konkursy

4.

KONKURS

„Jan Paweł II Ojcem nas wszystkich”

Skierowany do uczniów klas 1-8.

Praca konkursowa to okładka do książki o tytule „Jan Paweł II Ojcem nas wszystkich”

Technika pracy dowolna.

Format A3

Prace można kierować do dnia 26.10.2020r.

do pani M. Radeckiej, pani L. Jackowskiej lub pani A. Błasiak

 

2.                                                                         3.

1. KONKURS KRZYŻÓWKOWY

REGULAMIN KONKURSU KRZYŻÓWKOWEGO

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa
  w konkursie krzyżówkowym (zwanym dalej „Krzyżówkowy zawrót głowy –czyli literackie zabawy z biblioteką”).

 

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie gbpsulmierzyce.pl, profilu Facebook oraz
  w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Filipa Sulimierskiego w Sulmierzycach przez cały czas trwania edycji Konkursu.

 

 1. Organizatorem Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Filipa Sulimierskiego
  w Sulmierzycach (zwana dalej „Organizatorem”).

 

 1. Fundatorem nagród jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Filipa Sulimierskiego
  w Sulmierzycach.

 

 1. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

 

 

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby w wieku od 8 do 13 lat, ( klasy II – VI), mieszkające na terenie gminy Sulmierzyce, za wyjątkiem pracowników w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Filipa Sulimierskiego w Sulmierzycach oraz najbliższych członków rodzin tych osób

 

 1. Każdy uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz w miesiącu. Zadania będą umieszczane na profilu bibliotecznym Facebook w każdy pierwszy piątek miesiąca o godzinie 9.00. Na zadania czekamy 72 h

 

 1. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni z największą liczbą punków zebranych przez cały czas trwania konkursu i prześlą e-mailem na adres: bibliotekasulmierzyce@interia.pl hasło będące rozwiązaniem krzyżówki, rebusu lub zadania

 

 1. E-mail z rozwiązaniem krzyżówki, rebusów bądź należy zatytułować –„Rozwiązanie krzyżówki – (miesiąc)”, ponadto w treści należy podać następujące informacje:
 • hasło krzyżówki, rebusu, zadania
 • imię i Nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • nr telefonu.

 

 1. Przesłanie skanu lub zdjęcia z rozwiązanymi zadaniami oraz danych o których mowa w pkt. 4 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO)
 2. Podanie powyższych danych osobowych jest obowiązkowe i warunkuje udział w konkursie
  i przekazanie przyznanej nagrody
 3. Administratorem danych osobowych, o których mowa w pkt. 4 Regulaminu, jest Organizator.
 4. Dane zbierane są wyłącznie w celu realizacji Konkursu, oraz publikacji imienia i nazwiska zwycięzcy, jak również nazwy miejscowości, w której zwycięzca mieszka, na stronie internetowej www.gbpsulmierzyce.pl . Każdy zwycięzca Konkursu ma prawo wglądu w te dane, prawo ich poprawiania, zmiany lub usunięcia.
 5. Organizator konkursu skontaktuje się ze zwycięzcami Konkursu telefonicznie lub wyśle wiadomość elektroniczną z informacją o wygranej
 6. Zwycięzcy Konkursu zobowiązani są do osobistego odebrania nagród w siedzibie Organizatora.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku Uczestnika na stronie internetowej gbpsulmierzyce.pl oraz na profilu Facebook, zgodnie z art. 81 ustawy
  o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83 ) oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 11 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

 

NAGRODY

 1. Nagrodami w konkursie są nagrody książkowe
 2. Spośród osób, które w terminie do 02 października do 04 czerwca 2020 roku prześlą e-mailem na adres: bibliotekasulmierzyce@interia.pl, hasło będące rozwiązaniem krzyżówki, rebusu bądź zadania zostaną wybrane osoby z największą liczbą punktów, uzyskanych przez czas trwania konkursu, te osoby zostaną uznane za zwycięzców konkursu.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w siedzibie Organizatora.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE