Konkursy

Konkurs przedszkolny

Zachęcamy do wzięcia udziału w Rodzinnym konkursie plastycznym pt.

Stroik Bożonarodzeniowy

Prace prosimy składać do 15 grudnia 2020r. u wychowawców grup

  

Więcej informacji w regulaminie

REGULAMIN KONKURSU PRZEDSZKOLNEGO

„STROIK BOŻONARODZENIOWY”

1.ORGANIZATOR KONKURSU

 

Organizatorem konkursu pt. „STROIK BOŻONARODZENIOWY” jest Przedszkole w Bogumiłowicach.

 

 1. CELE KONKURSU

 

Celem konkursu jest:

- edukacja dzieci w zakresie poznawania obyczajów, symboliki i znaczenia świątecznych elementów związanych z obrzędowością ludową,

- kultywowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami Bożego Narodzenia,

- rozwijanie kreatywności, innowacyjności poprzez pobudzenie aktywności twórczej dzieci, na bazie tradycji ludowej,

- kształtowanie wyobraźni plastycznej,

- rozwijanie zdolności manualnych.

 

 1. TECHNIKI WYKONANIA

 

Stroiki mogą być tradycyjne – wykonane z naturalnych materiałów, takich jak: orzechy, suszone owoce, szyszki, kora, sztuczne igliwie, ozdoby zrobione z bibuły, papieru, opłatka, nici, masy solnej, modeliny, słomy, siana, zboża, drewna, zasuszonych roślin, waty oraz elementów wykonanych samodzielnie

(np. bombki). Mogą również pojawić się oryginalne stroiki w stylu awangardowym.

 

 1. KATEGORIE KONKURSU

 

Uczestnicy przygotowują prace wykonane w II kategoriach wiekowych

- 3-4 latki

- 5-6 latki

Stroiki powinny być funkcjonalne, czyli takie którymi można udekorować świąteczny stół. Kryterium wyróżniania prac konkursowych będzie pomysłowość i odzwierciedlenie tematu konkursu.

 

 1. UCZESTNICY KONKURSU

 

Konkurs skierowany jest do dzieci przedszkolnych w wieku od 3 do 6 lat.

Prace wykonane mogą być przy pomocy rodziców dziadków.

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 1. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez przyniesienie pracy do przedszkola.
 2. Każdą pracę należy podpisać, tj. podać: imię i nazwisko dziecka
 3. Stroiki należy dostarczyć do 15.12.2020 r.

 

 1. KOMISJA KONKURSOWA

 

 1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez Organizatora, zwana dalej „Komisją”.
 2. Komisja zobowiązana jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac.
 3. komisja będzie zwracała uwagę na:

- oryginalność kompozycji,

- estetykę wykonania,

- kolorystykę,

- wykorzystanie materiałów naturalnych,

- wkład pracy.

 1. Organizator nie zwraca uczestnikom prac biorących udział w Konkursie. Będą one przekazane na kiermasz, który odbędzie się w przedszkolu w dniach 17 – 18 grudnia 2020r.Dochód z kiermaszu przeznaczony zostanie przekazany dla Franka Mielczarka (śpiącego Królewicza).
 2. Ogłoszenie wyników nastąpi 17 grudnia 2020 r., o godz. 10.00.
 3. Lista laureatów będzie udostępniona na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bogumiłowicach oraz na Facebooku.

 

 1. NAGRODY

 

 1. Spośród zgłoszonych do konkursu wytworów, komisja wybierze prace, które zostaną wyróżnione.
 2. Laureaci I, II, III miejsca w obu kategoriach otrzymują nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Osoby wyróżnione otrzymują niespodzianki, dyplomy – podziękowania.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY

„Ubierzmy choinkę dla św. Jana Pawła II”

 

Zasady konkursu:

 • Konkurs skierowany jest do dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkół

podstawowych klas 1-3 oraz 4-6.

 • Konkurs ma charakter indywidualny. Pod uwagę nie będą brane prace grupowe.
 • Formą dopuszczającą pracę do Konkursu jest samodzielnie wykonana praca plastyczna w dowolnej technice, formatu A4 lub mniejsza, w formie zawieszki

na choinkę.

 • Prace nie powinny być wykonane z użyciem materiałów sypkich, kruchych oraz plasteliny.
 • Prace powinny posiadać mocne, stabilne zawieszki oraz przypięte do nich karteczki z danymi autora pracy (imię i nazwisko).
 • Waga (ciężar) pracy powinna umożliwiać zawieszenie jej na choince –

prace zbyt ciężkie, nie będą miały możliwości ekspozycji.

Prace należy składać w świetlicy szkolnej do dnia 4.12.2020r.

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

„ Życzliwość to JA”

 • Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie jednej pracy plastycznej na temat
 • „Życzliwość to JA”.
 • Konkurs ma charakter szkolny i jest skierowany do uczniów klas I-III.
 • Format prac plastycznych – karton A3.
 • Technika wykonania pracy jest dowolna (farby plakatowe, rysunek kredką, ołówkiem, akwarela, grafika komputerowa, kolaż lub fotokolaż itp.).
 • Czas trwania konkursu 02.11-23.11.2020 r.
 • Prace konkursowe można składać u p. Martyny Radeckiej, Angeliki Błasiak oraz p. Wiktorii Wawrzyniak.

 

Zapraszamy do udziału!!

SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY


„ Życzliwość to JA”

 • Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie jednej pracy fotograficznej będącej osobistą interpretacją hasła: „Życzliwość to JA”.
 • Konkurs ma charakter szkolny i jest skierowany do uczniów klas IV-VIII.
 • Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG.
 • Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
 • Czas trwania konkursu 02.11-23.11.2020 r.
 • Prace konkursowe należy nadsyłać na adres:radecka@spbogumilowice.pl , a.blasiak@spbogumilowice.pl lub w.wawrzyniak@spbogumilowice.pl

 

Zachęcamy do udziału!

4.

KONKURS

„Jan Paweł II Ojcem nas wszystkich”

Skierowany do uczniów klas 1-8.

Praca konkursowa to okładka do książki o tytule „Jan Paweł II Ojcem nas wszystkich”

Technika pracy dowolna.

Format A3

Prace można kierować do dnia 26.10.2020r.

do pani M. Radeckiej, pani L. Jackowskiej lub pani A. Błasiak

 

2.                                                                         3.

1. KONKURS KRZYŻÓWKOWY

REGULAMIN KONKURSU KRZYŻÓWKOWEGO

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa
  w konkursie krzyżówkowym (zwanym dalej „Krzyżówkowy zawrót głowy –czyli literackie zabawy z biblioteką”).

 

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie gbpsulmierzyce.pl, profilu Facebook oraz
  w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Filipa Sulimierskiego w Sulmierzycach przez cały czas trwania edycji Konkursu.

 

 1. Organizatorem Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Filipa Sulimierskiego
  w Sulmierzycach (zwana dalej „Organizatorem”).

 

 1. Fundatorem nagród jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Filipa Sulimierskiego
  w Sulmierzycach.

 

 1. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

 

 

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby w wieku od 8 do 13 lat, ( klasy II – VI), mieszkające na terenie gminy Sulmierzyce, za wyjątkiem pracowników w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Filipa Sulimierskiego w Sulmierzycach oraz najbliższych członków rodzin tych osób

 

 1. Każdy uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz w miesiącu. Zadania będą umieszczane na profilu bibliotecznym Facebook w każdy pierwszy piątek miesiąca o godzinie 9.00. Na zadania czekamy 72 h

 

 1. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni z największą liczbą punków zebranych przez cały czas trwania konkursu i prześlą e-mailem na adres: bibliotekasulmierzyce@interia.pl hasło będące rozwiązaniem krzyżówki, rebusu lub zadania

 

 1. E-mail z rozwiązaniem krzyżówki, rebusów bądź należy zatytułować –„Rozwiązanie krzyżówki – (miesiąc)”, ponadto w treści należy podać następujące informacje:
 • hasło krzyżówki, rebusu, zadania
 • imię i Nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • nr telefonu.

 

 1. Przesłanie skanu lub zdjęcia z rozwiązanymi zadaniami oraz danych o których mowa w pkt. 4 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO)
 2. Podanie powyższych danych osobowych jest obowiązkowe i warunkuje udział w konkursie
  i przekazanie przyznanej nagrody
 3. Administratorem danych osobowych, o których mowa w pkt. 4 Regulaminu, jest Organizator.
 4. Dane zbierane są wyłącznie w celu realizacji Konkursu, oraz publikacji imienia i nazwiska zwycięzcy, jak również nazwy miejscowości, w której zwycięzca mieszka, na stronie internetowej www.gbpsulmierzyce.pl . Każdy zwycięzca Konkursu ma prawo wglądu w te dane, prawo ich poprawiania, zmiany lub usunięcia.
 5. Organizator konkursu skontaktuje się ze zwycięzcami Konkursu telefonicznie lub wyśle wiadomość elektroniczną z informacją o wygranej
 6. Zwycięzcy Konkursu zobowiązani są do osobistego odebrania nagród w siedzibie Organizatora.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku Uczestnika na stronie internetowej gbpsulmierzyce.pl oraz na profilu Facebook, zgodnie z art. 81 ustawy
  o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83 ) oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 11 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

 

NAGRODY

 1. Nagrodami w konkursie są nagrody książkowe
 2. Spośród osób, które w terminie do 02 października do 04 czerwca 2020 roku prześlą e-mailem na adres: bibliotekasulmierzyce@interia.pl, hasło będące rozwiązaniem krzyżówki, rebusu bądź zadania zostaną wybrane osoby z największą liczbą punktów, uzyskanych przez czas trwania konkursu, te osoby zostaną uznane za zwycięzców konkursu.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w siedzibie Organizatora.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE