Samorząd

sam
OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU:

Joanna Torchała

Angelika Błasiak

Samorząd Uczniowski stanowią wszyscy uczniowie naszej szkoły

Celem działania samorządu jest:

* uczenie się demokratycznych form współżycia
* kształtowanie pozytywnych postaw społecznych
* uczenie się odpowiedzialności, tolerancji

 

samorzad 3

 PRZEWODNICZĄCA

Julia Bistuła

ZAST. PRZEWODNICZĄCEJ

Oskar Dworaczyk

Michał Zalewski