Samorząd

sam
OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU:

mgr Edyta Ostrowska

mgr Marcin Szymak

Samorząd Uczniowski stanowią wszyscy uczniowie naszej szkoły

Celem działania samorządu jest:

* uczenie się demokratycznych form współżycia
* kształtowanie pozytywnych postaw społecznych
* uczenie się odpowiedzialności, tolerancji

 

samorzad 3

 PRZEWODNICZĄCA

 

ZAST. PRZEWODNICZĄCEJ