Przedmioty

 Język polski mgr Aneta Głowacka-Garus; 

mgr Edyta Ostrowska; mgr Justyna Kubiak

Historia      mgr Aneta Głowacka-Garus
Język angielski mgr Angelika Błasiak; mgr Anna Ścigała  
Język niemiecki mgr Agnieszka Maciaszek
Przyroda mgr Anna Bęczkowska
Matematyka  mgr Joanna Torchała 
Technika
mgr Joanna Torchała
Informatyka mgr Jolanta Osińska – Korczak
Plastyka mgr  Martyna Radecka
Muzyka  mgr Paweł Mielczarek
Religia mgr Longina Jackowska
Wychowanie fizyczne mgr Edyta Ostrowska; mgr Marcin Szymak  
Biologia mgr Krystyna Szwed
Chemia mgr Krystyna Szwed; mgr Grzegorz Krystaszek
Geografia mgr Anna Bęczkowska
Fizyka mgr Grzegorz Krystaszek
Wiedza o społeczeństwie mgr Aneta Górazda
Doradztwo zawodowe mgr Aleksandra Prus – Pazera
Wychowanie dla bezpieczeństwa mgr Aneta Górazda
Wychowanie do życia w rodzinie mgr Justyna Skibińska
Nauczanie zintegrowane mgr Anna Bujacz, mgr Renata Wawrzyńczak;mgr Iwona Telinga

mgr Anna Gorzoń; mgr Iwona Włodarczyk

   

Font Resize
Kontrast