Przedmioty

 Język polski mgr Aneta Głowacka-Garus; mgr Edyta Ostrowska; mgr Anna Placzyńska
Historia      mgr Aneta Głowacka-Garus
Język angielski mgr Angelika Błasiak; mgr Paulina Zarzycka; mgr Gabriela Najgebaur  
Język niemiecki mgr Agnieszka Maciaszek
Przyroda mgr Anna Bęczkowska
Matematyka  mgr Joanna Torchała, mgr Nina Iwan; mgr Danuta Urbaniak 
Technika
mgr Longina Jackowska
Informatyka mgr Michał Szura
Plastyka mgr  Martyna Radecka
Muzyka  mgr Paweł Mielczarek
Religia mgr Longina Jackowska
Wychowanie fizyczne mgr Edyta Ostrowska; mgr Marcin Nowak  
Biologia mgr Krystyna Szwed
Chemia mgr Grzegorz Krystaszek
Geografia mgr Anna Bęczkowska
Fizyka mgr Grzegorz Krystaszek
Wiedza o społeczeństwie mgr Aneta Górazda
Doradztwo zawodowe mgr Anna Bęczkowska
Wychowanie dla bezpieczeństwa mgr Aneta Górazda
Wychowanie do życia w rodzinie mgr Katarzyna Kulbat
Nauczanie zintegrowane mgr Anna Gorzoń; mgr Anna Bujacz; mgr Katarzyna Januszkiewicz

   

Font Resize
Kontrast