Przedmioty

 Język polski mgr Aneta Głowacka-Garus; mgr Edyta Ostrowska; mgr Katarzyna Kulbat
Historia      mgr Aneta Głowacka-Garus; mgr Aneta Górazda
Język angielski mgr Angelika Błasiak; mgr Paulina Zarzycka; mgr Gabriela Najgebaur  
Język niemiecki mgr Agnieszka Maciaszek
Przyroda mgr Anna Bęczkowska
Matematyka  mgr Joanna Torchała 
Technika
mgr Longina Jackowska
Informatyka mgr Jolanta Osińska – Korczak
Plastyka mgr  Martyna Radecka
Muzyka  mgr Paweł Mielczarek
Religia mgr Longina Jackowska
Wychowanie fizyczne mgr Edyta Ostrowska  
Biologia mgr Krystyna Szwed
Chemia mgr Grzegorz Krystaszek
Geografia mgr Anna Bęczkowska
Fizyka mgr Grzegorz Krystaszek
Wiedza o społeczeństwie mgr Aneta Górazda
Doradztwo zawodowe mgr Aleksandra Prus – Pazera
Wychowanie dla bezpieczeństwa mgr Aneta Górazda
Wychowanie do życia w rodzinie mgr Justyna Skibińska
Nauczanie zintegrowane mgr Anna Gorzoń; mgr Anna Bujacz; mgr Katarzyna Januszkiewicz

   

Font Resize
Kontrast