Wychowawcy

wychowawcy

mgr Katarzyna Januszkiewicz
klasa I
mgr Małgorzata Podolska
klasa II
mgr Anna Bujacz
klasa III
mgr  Joanna Torchała
klasa IV
mgr Justyna Kubiak
klasa V
mgr Angelika Błasiak
klasa VI
mgr  Aneta Głowacka – Garus
klasa VII
mgr Edyta Ostrowska klasa VIII