• Szkolny konkurs

    ,,Najpiękniejsza ozdoba choinkowa”

    Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie świątecznym.

    CELE KONKURSU:

    • Kultywowanie wśród uczniów tradycji świątecznych,
    • Rozwijanie inwencji twórczej poprzez zastosowanie różnorodnych materiałów,
    • Wzbudzanie emocji, radości i ożywienia w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia.

    REGULAMIN KONKURSU:

    1. Organizatorem Konkursu  „Najpiękniejsza ozdoba choinkowa” jest Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Bogumiłowicach.
    2. Przedmiotem Konkursu są ozdoby na choinkę – bombki, łańcuchy, aniołki, gwiazdy, mikołaje, bałwanki itp. Ozdoba ma być formą przestrzenną. Materiały i technika wykonania pracy jest dowolna. Praca powinna być w rozmiarach odpowiednich do powieszenia jej na choinkę i powinna mieć przymocowany sznureczek/wstążkę do powieszenia. 
    3. Konkurs skierowany jest do uczniów z klas I-VIII.
    4. Prace będą oceniane w 2 kategoriach wiekowych:
    • I kategoria – klasy I- III
    • II kategoria - klasy IV-VIII

    4. Ozdoby można wykonać samodzielnie lub z pomocą rodziców.

    5. Do wykonanej pracy należy dołączyć karteczkę z danymi uczestnika konkursu ( imię i nazwisko, klasa).

    6. Prace należy składać do dnia  28.11.23 r. u organizatorów konkursu (p. Iwona Telinga,
    p. Justyna Zielińska, p. W. Wawrzyniak, p. K. Januszkiewicz, p. A. Bujacz).

    7. Prace oceni komisja powołana przez organizatorów. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

     W Konkursie ocenie podlegać będą ozdoby choinkowe według następujących kryteriów:

    – pomysł i inwencja twórcza przy wykonywaniu ozdoby choinkowej,

    – staranność wykonania i różnorodność użytych materiałów,

    – ogólne wrażenie estetyczne;

    8. Wszystkie prace biorące udział w konkursie zostaną przekazane na kiermasz bożonarodzeniowy.

    9. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatorów.

    10. Uczestnik, przystępując do konkursu, wyraża zgodę na dokumentowanie jego twórczości w formie rejestracji fotograficznej i prezentacji na wystawie. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

     

     

     

    ZAPRASZAMY

    uczniów kl. I – VIII

    do udziału w konkursie

    „MOJA CHOINKA BOŻONARODZENIOWA”

    Prace składamy do p. K. Jackowskiej, p. J. Guc

     

    Termin składania prac – 30 listopada 2023

     

     

    Regulamin konkursu Moja Choinka Bożonarodzeniowa

    1. Organizatorem konkursu Moja Choinka Bożonarodzeniowa jest Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Bogumiłowicach
    2. Cele konkursu:
     • propagowanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia,
     • pobudzenie inwencji twórczej w zakresie wykonywania choinek bożonarodzeniowych,
     • kształtowanie aktywnej postawy wobec sztuki i tradycji kulturowej, związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia,
     • rozwijanie umiejętności i wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych.
    3. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
     • uczniowie klas I - IV,
     • uczniowie klas V - VIII
    4. Przedmiotem konkursu są wyłącznie formy przestrzenne – obowiązuje kształt choinek.
    5. Każdy uczestnik może dostarczyć jedną choinkę, wysokość max 70 cm.
    6. Technika zdobienia choinek jest dowolna
    7. Każda praca musi być opatrzona:
     • metryczką zawierającą następujące dane: imię i nazwisko autora pracy,  klasa
    8. Komisja oceni prace według następujących kryteriów:
     • estetyka pracy i staranność wykonania,
     • inwencja twórcza,
     • opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów,
     • wkład pracy.
    9. Zwycięzcy konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody.
    10. Prace przechodzą na własność organizatora i będą przeznaczone na kiermasz bożonarodzeniowy.
    11. Prace należy dostarczyć do 30 listopada 2023 r. do p. L. Jackowskiej, p. J. Guc
    12.  Przesłanie prac na konkurs oznacza zaakceptowanie regulaminu przez uczestnika oraz wyrażenie zgody na publikację prac
    13. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie informacji o swoich pracach do celów związanych z konkursem